privacyverklaring

In deze privacyverklaring staat beschreven hoe Hezemans Indoor Karting met de gegevens van de bezoekers van haar website omgaat. We houden ons hierbij aan de gestelde wet- en regelgeving, onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Hezemans Indoor Karting kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Hezemans Indoor Karting kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres​

Waarom Hezemans Indoor Karting gegevens nodig heeft
Hezemans Indoor Karting verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.
Daarnaast verwerken we persoonsgegevens van geplaatste reserveringen, zodat we inzicht hebben in de planning van de betreffende dag, maar ook om achteraf eventueel contact op te kunnen nemen (bijvoorbeeld op verzoek van de politie of de verzekeringsmaatschappij).
Verder wordt het websitegebruik gemonitord, om verbeteringen door te voeren en voor marketingdoeleinden.

Hoelang Hezemans Indoor Karting gegevens bewaart
Hezemans Indoor Karting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of voor het voldoen aan wet- en regelgeving.

Delen met anderen
Hezemans Indoor Karting verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens en voor het naleven van de privacywetgeving.

Google Analytics
Hezemans Indoor Karting maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Hezemans Indoor Karting bij Google zijn.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namen Google verwerken. Hezemans Indoor Karting heeft hier geen invloed op.
Hezemans Indoor Karting heeft Google geen toestemming gegeven om via Hezemans Indoor Karting verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiligen
Hezemans Indoor Karting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hezemans.nl. Hezemans Indoor Karting zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigen privacyverklaring
Hezemans Indoor Karting behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De meest recente versie staat altijd op onze website.